Miasta Europy
Informacje - fotogalerie

    
INNE Fotoreportaże

PRAGA     PRAGA    Nieco historii Podróż, jak dojechać? Informacje praktyczne Warto zobaczyć
Geografia, ogólne Plan miasta, kamery online Rozrywka, Restauracje, Hotele Praca, pomoc, uwagi

Francja-France PARYŻ

LONDYN LONDYN

Dubrownik DUBROWNIK

RZYM RZYM

Praga PRAGA

MADRYT MADRYT

OSLO OSLO

STAMBUŁ STAMBUŁ

Wakacje - Wczasy
Fotogalerie, informacje


Baterie do UPS

PRAGA - Nieco historii

Tereny nad Wełtawą, odkryły jako pierwsze pomiędzy IX a VI wiekiem p.n.e germańskie i celtyckie. Celtowie - Bojnowie - nadali jej nazwę Bohemia.
Słowianie przybyli tutaj ok. VI wieku a w IX utworzyli potężne Państwo Morawskie.
Czeska dynastia Przemyślidów zdominowała te tereny ok. 800 roku zakładając miasto i wznosząc warowne osady - Zamek Praski i Wyszehrad. Od 973 roku Praga była siedzibą pierwszego biskupstwa na tych terenach, podległego metropolii mogunckiej.
Od końca X wieku Czechy na stałe stały się lennem Cesarstwa Niemieckiego.
Po zamordowaniu małoletniego Wacława III, władzę w Czechach objęła dynastia niemieckich Luksemburgów. Szczególny rozkwit miasto osiągnęło za rządów Karola IV. Założono w Pradze pierwszy w środkowej Europie uniwersytet – Carolinum i zbudowano słynny kamienny most przez Wełtawę. Karolowi IV udało się zdobyć dla swojej dynastii tron cesarza Niemiec.

W 1419 roku doszło do słynnych defenestracji katolików - wojny husyckie. W ich konsekwencji niechętni Niemcom Czesi, ofiarowali tron królewiczowi polskiemu - Władysławowi Jagiellończykowi.

Od 1526 Praga przeszła pod rządy Habsburgów, jako jedna ze stolic ich monarchii.

W 1618 roku wyrzucenie przez okno namiestników cesarza stało się bezpośrednią przyczyną wojny trzydziestoletniej. Klęska czeskich protestantów pod Białą Górą w 1620 spowodowała że Praga jako stolica Królestwa Czeskiego utraciła swoje znaczenie na rzecz Wiednia.
Miasto zdominowała społeczność niemieckojęzyczna /niem. Prag/.

Dopiero w XIX wieku / Wiosna Ludów/ doszło do czeskiego odrodzenia narodowego. W tym oresie Praga stała się już dwujęzyczna, a Czesi i Niemcy funkcjonowali równolegle /podwójne – czeskie i niemieckie – były uczelnie, teatry itp./
Upadek monarchii Habsburgów podczas I wojny światowej stworzył możliwości odzyskania niepodległości.
Czesi wraz ze Słowakami i Rusinami Zakarpackimi ogłosili w 1918 r. powstanie wspólnego państwa - Czechosłowacji.

Zajęcie w 1938 r. terenów przygranicznych przez Rzeszę Hitlera - utworzono tzw. Sudetenland. Mocarstwa europejskie pokornie wyraziły na to zgodę w układzie monachijskim.
W latach 1939-45 Praga była okupowana przez Niemcy - wyzwolona w 1945r.

W 1968 roku Praga - główną areną tzw praskiej wiosny.

Upadek komunizmu w krajach bloku wschodniego i w Związku Radzieckim doprowadził do Aksamitnej Rewolucji / listopad 1989 r. /, w wyniku której komuniści oddali władzę.

1993 po odłączeniu się Słowacji, Praga zostaje stolicą Republiki Czeskiej.

Dzisiaj motto Pragi to Praga Caput Rei Publicae /wcześniej - Praga caput regni/.

celtowie
bohemia
historia


Ubezpieczenia w podróży,       Ubezpieczenie bagażu       Ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Koszty leczenia       Ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych      
Podstawowe ubezpieczenie      Ubezpieczenia dodatkowe      Ubezpieczenia biur podróży     


najwieksza oferta baterii - www.aver.pl

                                    Wakacje Fotoreportaże


Egipt     Tajlandia     Kreta     Wyspy Kanaryjskie     Francja     Chorwacja     Christianso - Bornholm     Karaiby    
Kaszuby     Tatry     Grunwald - 1410     Zegary wieżowe     Narty biegowe     Wakacje wczasy wypoczynek