srilanka logo SRILANKA WAKACJE
informacje praktyczne, mapki, relacje
Zachodnia Srilanka - Colombo    Wschodnia Srilanka - Trikunamalaja    Centralna Srilanka - Candy    Sirgija    Południowa Srilanka - Galle    Ptaki    Park Narodowy Yale    Północna Srilanka    Nurkowanie   
Wakacje


Sigirija, Sigiriya Sigirija - Lwia Skała Sigirija, Sigiriya Sigirija - Lwia Skała
Historia Kasjapy, króla z Sigiriji
Srilanka Sigirija Kasjapa


Sigirija, Sigiriya Sigirija - Lwia Skała
Historia Kasjapy, króla z Sigiriji - Srilanka

Czasy świetności zamku na skale sięgają drugiej połowie V wieku n.e. gdy na Cejlonie panował król Dhatusen. Król miał dwóch synów - Mogallana i Kassapę /Kasjapa, Kaśiapa, Kassapa/.
Tron po ojcu należł się Mogallanowi, ale Kassapa brat z nieprawego łoża, nie zamierzał ustąpić. Kasjapa zmusił Mogallana do ucieczki do Indii a sam zbudował dla swojego bezpieczeństwa zamek na niedostępnej skale.Znane są dwie wersje historii o tych dwóch braciach w których dobro i zło przypisywane jest jednemu bądź drugiemu. W tradycji sygaleskiej przyjęło się prezentować jako obowiązującą wersję o dobrym Mogallanie i złym Kasjapie. Przedstawiamy poniżej obydwie, która bardziej wiarygodna zdecydujcie sami.

Wersja o dobrym Magollanie i złym Kassjapie obowiązująca na Srilance przekazana nam też przez naszą przewodnik Panią Ewę i sygaleskiego pilota Sunila. W tej opcji podczas rządów króla Dhatusena doszło do konfliktu z generałem armii Miagarą. Córka króla Dhatusena była żoną syna siostry generała Migary. Kłótnie i spory pomiędzy córką i siostrą generała doprowadziły do wydania wyroku śmierci na siostrę przez króla Dhatusena. W odwecie, genarał Migara podjął intrygi w celu obalenia króla. Migara zachęcał i wspierał Kaśjapę do obalenia króla i przejęcia tronu ojca. Ostatecznie doszło do przewrotu pałacowego w którym Kasjapa odsunął od władzy swojego ojca Dhatusena. Kasjapa został w 473 roku drugim królem Sri Lanki z dynastii Moriyan. Jednocześnie uwięził brata Moggallana, prawowitego dziedzica tronu. Już jako nowy król, Kasjapa uwięzionego ojca skazał na okrutną śmierć przez co nazywano go Pithru Ghathaka Kaśjapa czyli Kaśjapa - ojcobójca. Według legendy Kasjapa żądał od uwięzionego ojca, Datusena wydania ukrytych skarbów. O wielkim ukrytym bogactwie byłego króla przekonywał Kasjapę zawistny generał Miagara. Dhatusen zarzekał się, że nie posiada żadnych skarbów jednak torturom nie było końca i ostatecznie powiedział że ujawni synowi gdzie znajdują się jego skarby. Kazał zawieść się nad sztuczny zbiornik wodny zbudowany z jego inicjatywy. Na miejscu wszedł po kolana do wody, nabrał jej w dłonie i powiedział oto cały mój skarb - woda, której już nie zabraknie mieszkańcom naszej wyspy. Rozwścieczony syn rozkazał zamurować ojca żywcem w ścianie zapory Kalaweva /Kala Wewa/
Moggallanowi udajło się uciec do południowych Indii gdzie zorganizował wojsko aby powrócić na Srilakę i odzyskać należny mu tron. Tak też się stało. Kaśjapa ginie w bitwie, która wybucha na równinach otaczających Sigiriyę. Armia Kaśjapy zostaje pokonana a król gine zabity własnym mieczem.
Nie jest wiadomo dlaczego Kasjapa zamiast bronić się na dającej przewagę ufortyfikowanej Lwiej Skale zdecydował walczyć na równinie. Podobno o porażce przesądził moment w którym Kasjapa, jadący na słoniu, natrafił na podmokły grunt i próbował się z niego wycofać, wojsko uznało to za sygnał do odwrotu i zaczęło sie też wycofywać co doprowadziło do klęski.


Sigiriya Pazury - Lwia Skała


Wejście do zamku z pośredniej półki skalnej /Red Arsen/ prowadziło przez paszczę lwa, niestety do dziś zachowały sie jedynie jego pazury a resztę należy sobie wyobrazić.

Alternatywna wersja legendy o dwóch braciach pochodzi z zapisów Ananda-Sthavira. Król Kaśjapa przedstawiany jest jako genialny projektant, kontynuator, który pomimo wielu przeszkód realizuje marzenie ojca o budowie pałacu w niebie. Dhatusena był pierwszym królem Sri Lanki z dynastii Moriyan, rządził od 455 do 473 ne. Król Dhatusen przywrócił lokalna władzę po okresie panowania na wyspie tzw. sześciu tamilskich książąt z południowych Indii /sześciu Dravidians/ Panowanie króla Datusena to okres 15 lat pokoju i rozwoju Srilanki. W tym czasie powstaje największy zbiornik w starożytnym mieście Anuradhapura, Kalaveva. Datusena pragnął osiągnąć tytuł Bodhi Rajaya należny obrońcy buddyzmu w Azji. Ponieważ król Śri Kundya Java uzyskał ten tytuł wcześniej prawo nie dopuszczało takiej możliwosci dla króla Sri Lanki.
Rozczarowany, Datusen za radą mnicha Mahaviharaya, /odłam buddyzmu Theravada/, postanowił praktykować dziesięć cnót królewskich /Dharma dasa raja/, które pozwolą mu zdobyć tytuł Chakravartiego. Tytuł Chakravartiego był wyższy niż Bodhi Rajaya ale Datusen pomimo wielkiego wysiłku i ćwiczeń nie był w stanie go osiągnąć. Będąc na progu załamania do pałacu królewskiego przybył ksiądz chrześcijański, pochodzenia perskiego, nazywany Maga Bramin /Maga Brahman/. Ksiądz odegrał niezwykle istotną rolę zarówno w życiu Datusena jak i Kaśiapy. Przekonał króla że nawet starożytni perscy królowie próbowali praktykować dziesięć cnót królewskich ale nikomu się to nie udało i w zwykły sposób nie jest to możliwe.
Maga przekonał Datusena do planu uzyskania imperialnego tytułu Parwata Raja /króla Gór Mountain King/. W tym celu król musiałby przenieść się i rządzić z pałacu wybudowanego na szczycie skały. Maga Bramin zasugerował, że środki na budowę pałacu można byłoby pozyskać, "opodatkowując dobrowolnie poddanych" tak aby składali mu daninę - prezent w zależności od ich możliwości, w dniu jego urodzin, jako dowód ich lojalności. Obliczono, że przez siedem kolejnych lat zdobędą fundusze odpowiednie do realizacji budowy pałacu.
Tymczasem zaczęły nasilać się pałacowe intrygi na dworze Datusena. Narastał konflikt pomiędzy Kasyapą a Mogallanem o przyszłą sukcesję do tronu po ojcu. Druga królowa Samgha, matka Moggallana zażądała prawnie należącego się pierwszeńswta dla swojego syna. Zaostrzyła się też sytuacja z najbliższym zagranicznym sąsiadem Indiami gdzie prawny brat Datusena Simhavarman też przyjął tytuł Parwata Raja i wypowiadział wojnę Datusenowi.
Simhavarman wysyła generała Migarę /który jest mężem siostry Datusena/ na czele armii mającej dokonać inwazji na Sri Lankę. W zamście za przejście wraz z żoną na chrześcijaństwo przydziela mu niewielką armię, licząc że generał zginie. W tym samym czasie Datusen decyduje oddać tron Moggallanowi, a Kaśiapę podstępnie stracić. Datusen wysyła Kasiapę na wojnę z oddziałami Migary na czele niewielkiej armii. Kasiapa podejrzewa ojca że chce go zabić, dlatego zawiera pakt z generałem Migarą i po fikcyjnej bitwie przyjmuje jego umówioną kapitulację. Migara ogłasza wierność Datusenowi a jednoczesnie obiecuje służyć Kasjapie.
Rywalizacja między dwoma braćmi przybiera na sile, gdy po bitwie z Miagarą Kasiapa przyznaje sobie tytuł Yuvaraja. Datusena nie zaakceptował tego nadania i Kasiapa zrozumiał że król planuje ten tytuł dla Moggallana. Chcąc uniknąć podporządkowaniu się młodszemu bratu postanowia opuścić Sri Lankę Migara już jako nowy generał Datusena przekazuje Kasiapie że król jest przekonany i oburzony jego spiskiem z Simhavarmanem z Indii. W istocie była to fałszywy informacja mająca celowo wprowadzać w błąd Kasiapę i utwierdzić go w ucieczce z kraju. Dzięki temu powstała fałszywa opinia że to rzeczywiście Kasjapa zdradził i musiał uciec.
Kasiapa znalazł schronienie u swego wuja Silatisyabodhi w Madrasie, skąd po siedemiu miesiącach przygotowań wyruszył na podbój Sri Lanki. Wylądował w Chilaw skąd wyruszył do Kurunegala gdzie postawił obóz w miejscowości Śri Pura. Datusen rozlokował swoje wojsko w tej samej miejscowości, błędnie fortyfikując obóz z tyłu zamiast od frontu armii Kasiapy. Zaatakowane niechronione oddziały Datusena zostały rozgromione przez armię Kasjapy, który nawet nie zorientował się że pokonał króla ojca, będąc przekonanym że walczył z Mogallanem. Datusen nie chcąc oglądać końca przegranej bitwy, odciął sobie głowę własnym mieczem. Ranny w bitwie Kasiapa, gdy zorientował się kogo pokonał, oddał ojcu ostatni hołd nakazując postawienie stupy na jego cześć. Zwycięstwo otworzyło Kasiapie drogę do stolicy Anuradhapury gdzie przejął bez oporu ster władzy.
Zaproponował tytuł regenta Moggallanowi, który jednak w obawie o swój los uciekł z matką za granicę do Indii. Kasiapa zlecił syngaleskiemu architektowi Sena Lal wykonanie projektu pałacu na Sigiri. Za namową Maga Bramina Kasyapa wprowadził do obiegu złote monety i korzystne przeliczniki dla zagranicznych kupców. Przyjął tytuł Kuvery - boga bogactwa, który mieszka i zarządza królestwem z pałacu na szczycie skały. Przyjęcie tytułu Kuvera, przez Kasiapę nie zaakceptował guru Mahaviharaya a także część władców zagranicznych.
Wprowadzone przez Kasjapę uwolnienie handlu, zwolnienia z opłat portowych, zaczyna przyciągać coraz więcej kupców do portów Sri Lanki. Straty zaczynają odczywać sąsiedzi głównie z południowych Indii. Maharadża Suvarnapura wzywa do siebie rezydujacego na wygnaniu Moggallana i obiecuje mu, że opłaci dla niego armię zdolną pokonać jego brata Kasjapę. W zamian za to Mogallan zobowiązuje się do zaprzestania bicia złotych monet na Srilance oraz zgadza się na porzucenie Sigiri i przeniesienie pałacu do stolicy Anuradhapurny.
W tym czasie syn Maga Brahmana /po śmierci ojca/ wyjechał do Indii gdzie spotkał się z Magollanem który, przekonał go do spiskowania przeciw Kasjapie. Maga Bramin (junior) wrócił do Sigirii z misją zabicia Kasiapy. Przekonał Migarę aby zbrodni dokonała aby jego siostra, żona Kasiapy. Siostra Migary zgodziła się zabić Kasiapę pod warunkiem że nigdy nie będzie oskarżona o morderstwo. Zaprosiła Kasiapę do pałacu szczycie, gdzie mieli spędzić razem noc. W nocy zostali wezwani dworzanie, potwierdzili że król jest ciężko chory. Kasiapę przeniesiono na niższą półkę Lwiej skały /Red Arsen/, gdzie lekarz stwierdził zgon. Królowa otruła swojego mężą. Kasyapa zmarł po 18 lat panowania w pałacu w niebie, zbudowanym zgodnie z marzeniem swojego ojca.
Ananda-Sthavira mówi: "Powstało wielkie zamieszanie w mieście Simhagiri po śmierci króla Kasiapy."
Moggallan poślubił wdowę Kasiapy. Syn Kasiapy uciekł do Indii, gdzie zmarł na wygnaniu. Jako król Moggallan I zgodnie z obietnicą daną Maharadży Suvarnapura, porzucił pałac na Lwiej skale i przeniósł dwór do Anuradhapury. Opowieści o królu Kasiapie przekazywane są z pokolenia na pokolenie i nadal budzą szacunek i podziw. Być może dlatego Sigiriya jest główną atrakcją turystyczną Srilanki przez cały rok.
Sigiriya Sigirija - Lwia Skała


Sigiriya Sigirija - Lwia Skała

Zamek na skale nawiązuje przepychem do słynnych Wiszących Ogrodów Babilonu oraz ogrodów siedmiu miast miast Indii: Indraprastha, Lal Kot, Quila Rai Pithora, Siri, Jahanpanah, Tughlakabad i Qutab Minar. Istnieją hipotezy ze skała w Sirgija była już zagospodarowana przed panowaniem Kasjapy, a on jedynie ją rozbudował i doprowadził do rozkwitu.

Akumulatory żelowe, Baterie do UPS width=75 border=0>


Podziel się opinię o tej stronie
Byliście na Srilance? Dodajcie swoje uwagi, uzupełnijcie informacje
Napisz do nas teraz

Zgłoś nieaktualne / błędne dane - Zapraszamy! skomentuj, uzupełnij treść

Contact us! - Napisz do nas teraz!


Pionowe schody - Lwia Skała


Na pionowej ścianie Anglicy zamontowali fragment metalowych schodów odzyskanych z londyńskiego metra. Lwia Skała.


Ulubienice króla Kasjapy - Lwia Skała


Lwia Skała - ulubienice króla Kasjapy przetrwały na malowidłach w grocie skały.